جدیدترین طرح توجیهی کشت گیاهان گلخانه ای خیار  

جديدترين طرح توجيهي کشت گياهان گلخانه اي خيار


 دانلود جديدترين طرح توجيهي کشت گياهان گلخانه اي خيار      اين طرح توجيهي در زمینه کشت گياهان گلخانه اي خيار، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه کشت گياهان گلخانه اي خيار،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه کشت گياهان گلخانه اي خيار،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. 

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی کشت خيار درختی گلخانه ای  

جديدترين طرح توجيهي کشت خيار درختی گلخانه اي


دانلود جديدترين طرح توجيهي  کشت خيار درختی گلخانه اي      اين طرح توجيهي در زمینه  کشت خيار درختی گلخانه اي، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه  کشت خيار درختی گلخانه اي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه  کشت خيار درختی گلخانه اي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید وکاربردی خواهد بود

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی توليد خيار شور  

جديدترين طرح توجيهي تولید خيار شور


 دانلود جديدترين طرح توجيهي تولید خيار شور      اين طرح توجيهي در زمینه تولید خيار شور، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تولید خيار شور،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه تولید خيار شور،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. اين طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :طرح توجيهي تو

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی تولید ترشیجات ، خیار شور و مربا  

جديدترين طرح توجيهي تولید ترشیجات ، خيار شور و مربا


 دانلود جديدترين طرح توجيهي تولید ترشیجات ، خيار شور و مربا      اين طرح توجيهي در زمینه تولید ترشیجات ، خيار شور و مربا ، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تولید ترشیجات ، خيار شور و مربا ،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه تولید ترشیجات ، خيار شور و مربا ،فعالیت داشته باشند بسیا

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی تولید خیار درختی  

دانلود جديدترين طرح توجيهي تولید خيار درختی


دانلود جديدترين طرح توجيهي تولید خيار درختی      اين طرح توجيهي در زمینه تولید خيار درختی، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصصدر حوزه تولید خيار درختی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه تولید خيار درختی،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهدبود. اين طرح کارآفرینی شامل موارد زیر می باشد :

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه صيفی جات گلخانه ای  

جديدترين طرح توجيهي تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه صیفی جات گلخانه اي


دانلود جديدترين طرح توجيهي تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه صیفی جات گلخانه اي      اين طرح توجيهي در زمینه تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه صیفی جات گلخانه اي، می باشد که بر اساس آخرین وجديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه صیفی جات گلخانهاي،نگارش و جمع آوری شده است. لذا مطالعه اين فايل بر

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی پرورش 100 راس گوسفند  

جديدترين طرح توجيهي پرورش 100 راس گوسفند


 دانلود جديدترين طرح توجيهي جديدترين طرح توجيهي  پرورش گوسفند      اين طرح توجيهي در زمینه جديدترين طرح توجيهي  پرورش گوسفند، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه جديدترين طرح توجيهي  پرورش گوسفند،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه جديدترين طرح توجيهي  پرورش گوسفند،فعالیت داشته با

ادامه مطلب  

دانلود مقاله خیار 16ص  

دانلود مقاله خيار 16ص


خيار 16ص - word (..doc) - فايل وورد - عمران - عمران
نوع و پسوند فايل : word (..doc)
16 صفحه
مختصری از محتویات فايل :
 
‏2
خيار
‏کلیات گیاه شناسی ‏
خيار گیاه بومی هندوستان است و از آنجا به نقاط دیگر جهان راه یافته است . حدود بیست قرن قبل از میلاد مسیح مصریان قدیم از آن ‏استفاده می کرده اند ‏ايالت فلوریدا مهمترین تولید کننده خيار در آمریکا است و حدود یک سو م خيار کل آمریکا را تولید می کند .
خيار گیاهی است علفی و یکساله

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی توليد محصولات خارج از فصل در گلخانه  

جديدترين طرح توجيهي تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه


 دانلود جديدترين طرح توجيهي تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه      اين طرح توجيهي در زمینه تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه تولید محصولات خارج از فصل در گلخانه،فعا

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی پرورش گل و گياه در گلخانه  

جديدترين طرح توجيهي پرورش گل و گیاه در گلخانه


دانلود جديدترين طرح توجيهي پرورش گل و گیاه در گلخانه      اين طرح توجيهي در زمینه پرورش گل و گیاه در گلخانه، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه پرورش گل و گیاه در گلخانه،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه پرورش گل و گیاه در گلخانه،فعالیت داشته باشند بسیار مفید وکاربردی خواهد بود. اين طرح

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی پرورش گل و گياهان زينتی  

جديدترين طرح توجيهي پرورش گل و گياهان زینتی


 دانلود جديدترين طرح توجيهي پرورش گل و گياهان زینتی      اين طرح توجيهي در زمینه پرورش گل و گياهان زینتی، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه پرورش گل و گياهان زینتی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه پرورش گل و گياهان زینتی،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. اين طرح کار

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی زراعت گياهان علوفه ای  

جديدترين طرح توجيهي زراعت گياهان علوفه اي


 دانلود جديدترين طرح توجيهي زراعت گياهان علوفه اي      اين طرح توجيهي در زمینه زراعت گياهان علوفه اي، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه زراعت گياهان علوفه اي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه زراعت گياهان علوفه اي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. اين طرح کارآفرینی ش

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی زراعت گياهان علوفه ای  

جديدترين طرح توجيهي زراعت گياهان علوفه اي


 دانلود جديدترين طرح توجيهي زراعت گياهان علوفه اي      اين طرح توجيهي در زمینه زراعت گياهان علوفه اي، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه زراعت گياهان علوفه اي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه زراعت گياهان علوفه اي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. اين طرح کارآفرینی ش

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی زراعت گياهان علوفه ای  

جديدترين طرح توجيهي زراعت گياهان علوفه اي


دانلود جديدترين طرح توجيهي زراعت گياهان علوفه اي      اين طرح توجيهي در زمینه زراعت گياهان علوفه اي، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه زراعت گياهان علوفه اي،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه زراعت گياهان علوفه اي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود. اين طرح کارآفرینی شامل

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی پرورش گل و گياهان زينتی  

جديدترين طرح توجيهي پرورش گل و گياهان زینتی


 دانلود جديدترين طرح توجيهي پرورش گل و گياهان زینتی      اين طرح توجيهي در زمینه پرورش گل و گياهان زینتی، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه پرورش گل و گياهان زینتی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه پرورش گل و گياهان زینتی،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بود.اين طرح کارآفر

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی توجیهی تولید واگن قطار  

جديدترين طرح توجيهي توجيهي تولید واگن قطار


 فرمت فايل : PDFتعداد صفحات : 56دانلود جديدترين طرح توجيهي توجيهي تولید واگن  قطار             اين طرح توجيهي در زمینه توجيهي تولید واگن  قطار، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه توجيهي تولید واگن  قطار،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه توجيهي تولید واگن  قطار،فعا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درباره گلخانه ها  

پاورپوینت درباره گلخانه ها


لینک دانلود و خرید پايین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرايش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 60 اسلايد قسمتی از متن .ppt :     موضوع: گلخانه ها فهرست مطالب       مقدمه       تعریف گلخانه       انواع گلخانه ها       انواع بسترهاي كاشت محصولات گلخانه اي       عملكرد تولیدات گلخانه اي       شرايط لازم براي احداث گل

ادامه مطلب  

تحقيق در مورد خیار،هندوانه،طالبی،کدو و خربزه    

تحقیق در مورد خيار،هندوانه،طالبی،کدو و خربزه  


61 صفحه word |فونت tahoma سايز 12| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه هاي جدیدتر|قابل ویرايش و آماده چاپبخشی از تحقیق آفات و بیماریهاآفاتاز افات مهم خيار می توان از شته ، تریپس ، کفشدوزک 12 نقطه اي خيار ، آبدزدک ، کنه هاي تارعنکبوتی ، مینوز برگ ، نوعی کرم خيار ، مگس خربزه ،کنه و تماتودها نام برد که با انواع سموم حشره کش قابل کنترل هتسند .بیماریهاالف – بیماریهاي قارچیخيار دچار امراض قارچی زیادی

ادامه مطلب  

دانلود جدیدترین طرح توجیهی پرورش گل و گياه در گلخانه  

دانلود جديدترين طرح توجيهي پرورش گل و گیاه در گلخانه


 جديدترين طرح توجيهي پرورش گل و گیاه در گلخانه      اين طرح توجيهي، در زمینه پرورش گل و گیاه در گلخانه، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسانمتخصص در حوزه پرورش گل و گیاه در گلخانه،نگارش و جمع آوری شده است. لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه پرورش گل و گیاه در گلخانه،فعالیت داشته باشند بسیار مفید وکاربردی خواهد بود. 

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی پرورش صیفی جات گلخانه ای  

جديدترين طرح توجيهي پرورش صیفی جات گلخانه اي


دانلود جديدترين طرح توجيهي پرورش صیفی جات گلخانه اي      اين طرح توجيهي، در زمینه پرورش صیفی جات گلخانه اي، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسطکارشناسان متخصص در حوزه پرورش صیفی جات گلخانه اي،نگارش و جمع آوری شده است. لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه پرورش صیفی جات گلخانه اي،فعالیت داشته باشند بسیار مفید وکاربردی خواهد بود. اين ط

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی کشت صیفی جات و سبزی جات در قالب پاورپوینت  

جديدترين طرح توجيهي کشت صیفی جات و سبزی جات در قالب پاورپوینت


 دانلود جديدترين طرح توجيهي کشت صیفی جات و سبزی جات      اين طرح توجيهي در زمینه کشت صیفی جات و سبزی جات، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه کشت صیفی جات و سبزی جات،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه کشت صیفی جات و سبزی جات،فعالیت داشته باشند بسیار مفید و کاربردی خواهد بو

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی  

جديدترين طرح توجيهي کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی


دانلود جديدترين طرح توجيهي کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی      اين طرح توجيهي در زمینه کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی، می باشد که بر اساس آخرین و جديدترين تغییراتتوسط کارشناسان متخصص در حوزه کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی و صنعتی،نگارش و جمع آوری شده است.لذا مطالعه اين فايل براي افرادی که می خواهند در زمینه کشت وپرورش گلها وگياهان داروئی

ادامه مطلب  

کشت هیدروپونیک خیار گلخانه ای  

کشت هیدروپونیک خيار گلخانه اي


       مقاله با عنوان کشت هیدروپونیک خيار گلخانه اي در فرمت ورد در 48 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:•    بخش 1 -مقدمه اي بر کشت هیدرو پونیک  •    مزاياي کشت هیدروپونیک •    انواع کشت هاي هیدروپونیک •    سیستم هاي هیدروپونیکی خالص •    راهنماي کاشت گياهان بدون استفاده از خاک •    محیط کشت •    سیستم هاي کشت هیدرو پونیک &bull

ادامه مطلب  

اصول کشت خیار گلخانه ای  

اصول کشت خيار گلخانه اي


فرمت فايل : wordتعداد صفحه : 72  اينک نه تنها در اروپا، بلکه در تمام جهان اين ارقام در شرايط گلخانه اي کشت شده و با استقبال چشمگیری نیز توأم بوده است، بطوریکه اکنون بخش مهمی از تولید خيار را به خود اختصاص داده است. با استفاده از گلخانه می توان خيار تازه و مرغوب و خارج از فصل و آن هم، هنگامی که هواي آزاد براي تولید اين محصول مناسب نیست پرورش داده و با قیمت خوبی به بازار عرضه نمود.  فعالیتهاي وسیع تحقیقاتی د

ادامه مطلب  

پاورپوینت آماده کشت گیاهان گلخانه ای (خیار) 47 اسلاید  

پاورپوینت آماده کشت گياهان گلخانه اي (خيار) 47 اسلايد


مطالب اسلايدهاي ابتدايی اين پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلايد : 47 اسلايدعنوان پروژه: گرداورنده: استاد راهنما: رشته: سال تحصیلی 1386 شبنم مشايخی کشت گياهان گلخانه اي (خيار) جناب آقاي فروغی کامپیوتر آموزشکده فنی فاطمه (س) با سبدی پرازگلهاي زیبا وخوشبو تقدیم به همه ی بچه هاي ترم چهار کامپیوتر با تشکراز تمامی کسانی که در گردآوری اين پروژه مرا یاری کردند.وباسپاس از استادگرانقدر

ادامه مطلب  

پاورپوینت گلخانه ها  

پاورپوینت گلخانه ها


فرمت فايل: پاورپوینت قابل ویرايش     تعداد اسلايد: 60 قسمتی از پاورپوینت : گلخانه ها :         مقدمه       تعریف گلخانه       انواع گلخانه ها       انواع بسترهاي كاشت محصولات گلخانه اي       عملكرد تولیدات گلخانه اي       شرايط لازم براي احداث گلخانه       تجهیزات و ادوات مورد نیاز در گلخانه ها       ساي

ادامه مطلب  

کشت هیدروپونیک  

کشت هیدروپونیک


       مقاله با عنوان کشت هیدروپونیک در فرمت ورد در 48 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:مقدمه اي بر کشت هیدروپونیکمزاياي كشت هیدروپونیكانواع کشت هاي هیدروپونیککشت آبی یا مايع در کشت هیدروپونیککشت در سنگریزه در کشت هیدروپونیک کشت در هوا روشی از روشهاي کشت هیدروپونیک کشت در ورمی کولیت در کشت هیدروپونیک سیستمهاي هیدروپونیكی خالص (كلارك و فیلم غذايی) سیستمهاي هیدروپونیكی خالص (- سیستم ايستا ) را هنماي كا

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی کارخانه شوینده ها و مواد شیمایی شرکت پاکشو  

گزارش کارآموزی کارخانه شوینده ها و مواد شیمايی شرکت پاکشو


اين گزارش حاصل یک ماه کارآموزی ( معادل 240 ساعت ) در کارخانه مواد شوینده می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است.بخشی از متنِ اين گزارش کارآموزی :تاریخچه شركت تولیدی و شیمیايی پاكشوشركت پاكشو از سال 1340 با مدیریت آقاي محمد كریم فضلی در كارخانه‌اي كوچك به مساحت m2 400 كه 5 نفر در آن مشغول به كار بودند، آغاز به كار كرد و اولین محصول خود را با نام «مايع ظرفشویی

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی کارخانه شوینده ها و مواد شیمایی شرکت پاکشو  

گزارش کارآموزی کارخانه شوینده ها و مواد شیمايی شرکت پاکشو


اين گزارش حاصل یک ماه کارآموزی ( معادل 240 ساعت ) در کارخانه مواد شوینده می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است.بخشی از متنِ اين گزارش کارآموزی :تاریخچه شركت تولیدی و شیمیايی پاكشوشركت پاكشو از سال 1340 با مدیریت آقاي محمد كریم فضلی در كارخانه‌اي كوچك به مساحت m2 400 كه 5 نفر در آن مشغول به كار بودند، آغاز به كار كرد و اولین محصول خود را با نام «مايع ظرفشویی

ادامه مطلب  

گزارش کارآموزی کارخانه شوینده ها و مواد شیمایی شرکت پاکشو  

گزارش کارآموزی کارخانه شوینده ها و مواد شیمايی شرکت پاکشو


اين گزارش حاصل یک ماه کارآموزی ( معادل 240 ساعت ) در کارخانه مواد شوینده می باشد که به صورت گزارشی کامل و جامع به نگارش در آمده است.بخشی از متنِ اين گزارش کارآموزی :تاریخچه شركت تولیدی و شیمیايی پاكشوشركت پاكشو از سال 1340 با مدیریت آقاي محمد كریم فضلی در كارخانه‌اي كوچك به مساحت m2 400 كه 5 نفر در آن مشغول به كار بودند، آغاز به كار كرد و اولین محصول خود را با نام «مايع ظرفشویی

ادامه مطلب  

تحقیق درباره خیار  

تحقیق درباره خيار


↓↓ لینک دانلود و خرید پايین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرايش و آماده پرینت)تعداد صفحات:25  قسمتی از متن فايل دانلودی:مقدمهخيار (Cucumis sativus) گیاهی از تیره کدوئیان است که اقسام گوناگون دارد. میوه‌اش درشت و سبز یا سفیدرنگ است. بوته آن مانند بوته خربزه است.واژه خيار ریشه و بنیاد فارسی داشته و از فارسی به زبان عربی داخل شده.تاریخچهمبدأ خيار را نو

ادامه مطلب  

کشت هیدروپونیک  

کشت هیدروپونیک


       مقاله با عنوان کشت هیدروپونیک در فرمت ورد در 47 صفحه و شامل مطالب زیر می باشد:•    مقدمه •    مزاياي کشت هیدروپونیک•    انواع کشت هیدروپونیک •    سیستمهاي هیدروپونیکی خالص ( کلارک و فیلم غذايی ) •    سیستمهاي هیدروپونیکی خالص ( سیستم ايستا ) •    ظروف کشت هیدروپونیکی•    سیستمهاي کشت هیدروپونیکی •    خصوصیات ریشه گياهان

ادامه مطلب  

جدیدترین طرح توجیهی کشت بدون خاک  

جديدترين طرح توجيهي کشت بدون خاک


دانلود جديدترين طرح توجيهي کشت بدون خاک      اين طرح توجيهي، در زمینه کشت بدون خاک، می باشد که بر اساس آخرین تغییرات توسط کارشناسان متخصص در حوزه کشت بدون خاک، نگارش و جمع آوری شده است.اين فايل براي کارآفرینان در زمینه کشت بدون خاک، بسیار مناسب و کاربردی خواهد بود.اين طرح کارآفرینی شامل موارد ذیل می باشد :فهرست مطالبجداول و محاسبات مربوطهموضوع و معرفی طرحهزینه تجهیزاتظرفیتسرمايه

ادامه مطلب  

دانلود مقاله راهنمای انواع گلخانه  

دانلود مقاله راهنماي انواع گلخانه


لینک دانلود و خرید پايین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فايل :  word (..doc) ( قابل ویرايش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 11 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
1
‏راهنماي انواع گلخانه (جنس، محصولات قابل کشت، سیستم هاي مورد نیاز و ...)
‏مقدمه:
احداث گلخانه براي تولید میوه هاي خارج از فصل و همچنین گل و گياهان زینتی از قرن 17 میلادی در اروپا آغاز و در سالهاي اخیر به منظور استفاده بهینه از منابع خاك وآب و ی

ادامه مطلب  

تحقیق درباره آموزش پرورش خیار گلخانه ای (درختی)  

تحقیق درباره آموزش پرورش خيار گلخانه اي (درختی)


↓↓ لینک دانلود و خرید پايین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرايش و آماده پرینت)تعداد صفحات:17  قسمتی از متن فايل دانلودی:آموزش پرورش خيار گلخانه اي(درختی)اسکلت بخشی از گلخانه است که پوشش پلاستیکی یا شیشه اي را نگه میدارد. اسکلت گلخانه بايد محکم و سبک بود و در عین حال ارزان و با دوام باشد و تا حد امکان سايه کمتری داشته

ادامه مطلب  

دانلود مقاله آموزش پرورش خیار گلخانه ای 17 ص  

دانلود مقاله آموزش پرورش خيار گلخانه اي 17 ص


لینک دانلود و خرید پايین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فايل :  word (..doc) ( قابل ویرايش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
‏آموزش پرورش خيار گلخانه اي(درختی‏)
‏اسکلت بخشی از گلخانه است که پوشش پلاستیکی یا شیشه اي را نگه میدارد. اسکلت گلخانه ‏بايد محکم و سبک بود و در عین حال ارزان و با دوام باشد و تا حد امکان سايه کمتری ‏داشته باشد. در حال حاضر اسکلت گلاخ

ادامه مطلب  

دانلود مقاله آموزش پرورش خیار گلخانه ای 17 ص  

دانلود مقاله آموزش پرورش خيار گلخانه اي 17 ص


لینک دانلود و خرید پايین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فايل :  word (..doc) ( قابل ویرايش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 17 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
‏آموزش پرورش خيار گلخانه اي(درختی‏)
‏اسکلت بخشی از گلخانه است که پوشش پلاستیکی یا شیشه اي را نگه میدارد. اسکلت گلخانه ‏بايد محکم و سبک بود و در عین حال ارزان و با دوام باشد و تا حد امکان سايه کمتری ‏داشته باشد. در حال حاضر اسکلت گلاخ

ادامه مطلب  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی خیار و خواص و ویژگی های آن در 20 اسلاید  

پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی خيار و خواص و ویژگی هاي آن در 20 اسلايد


        خيار یا بادرنگ گیاهی از خانوادهٔ کدو قلیايی، تیرهٔ کدوییان است. خيار ساقه اي بالارونده دارد که میوه‌ها از آن آویزان می‌شوند اين ساقه نیز به عنوانگیاه خوراکی استفاده دارد. خيار به سه شکل یافت می‌شود، خيار مخصوص خيارشور، خيار بی دانه (گلخانه اي) و خيار بریدنی (یا خيار مجلسی). خيار در اصل بومی آسی

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1